Getting Home (2007)

Trailer

A black comedy about a farmer who tries to bring home the body of his friend, who died far from their town.

Genre: Comedy, Drama

Actor: Benshan Zhao, Qiwen Hong, Dandan Song

Director: Yang Zhang

Writer: Yao Wang, Yang Zhang

Country: Hong Kong

Runtime: 110 min

Quality: DVD

Release: 25 January 2007

IMDb: 7.4/10

Language: Mandarin